Hans Helmer Bergström

Födelsedatum:1938-08-29
Dödsdatum:2016-01-10
Gravsatt:2016-05-30
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm