Hans Ivan Collin

Födelsedatum:1926-11-26
Dödsdatum:2016-10-01
Gravsatt:2017-06-14
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm