Ingrid Christina Alariksson

Födelsedatum:1946-07-21
Dödsdatum:2013-02-16
Gravsatt:2013-05-07
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm