Karin Marie Louise Darlöf

Födelsedatum:1956-04-18
Dödsdatum:2015-11-06
Gravsatt:2016-08-18
Ort:Trondheim NORGE
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm