Karl Gunnar Folke Axelsson

Födelsedatum:1918-12-08
Dödsdatum:2017-06-22
Gravsatt:2017-08-16
Ort:Salem
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm