Knut Lennart Cederborg

Födelsedatum:1922-11-23
Dödsdatum:2016-04-01
Gravsatt:2016-05-30
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm