Lars Eric Gustav Amerika Almroth

Födelsedatum:1956-12-13
Dödsdatum:2015-10-02
Gravsatt:2015-11-10
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm