Leif Henry Ahnström

Födelsedatum:1940-03-02
Dödsdatum:2007-05-23
Gravsatt:2007-11-13
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm