Leif Robert Valter Edlander

Födelsedatum:1928-02-28
Dödsdatum:2015-10-17
Gravsatt:2016-05-02
Ort:Skärholmen
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm