Margith Cederborg

Födelsedatum:1925-10-29
Dödsdatum:2016-01-07
Gravsatt:2016-05-30
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm