Peter Fogestam

Födelsedatum:1957-02-01
Dödsdatum:2016-01-09
Gravsatt:2016-05-11
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm