Rune Lennart Brunn

Födelsedatum:1926-10-29
Dödsdatum:2017-08-04
Gravsatt:2017-10-04
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm