Sonja Eriksson

Födelsedatum:1936-11-21
Dödsdatum:2017-02-21
Gravsatt:2017-05-30
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm