Stig Gerhard Andersson

Födelsedatum:1924-09-24
Dödsdatum:2016-07-26
Gravsatt:2016-10-18
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm