Yvonne Marianne Alstréus

Födelsedatum:1931-08-06
Dödsdatum:2017-07-14
Gravsatt:2017-09-13
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm