Kjell Gunnar Jos

Födelsedatum:1924-08-14
Dödsdatum:2000-02-18
Gravsatt:2000-04-19
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm