Rakel Aalvik

Födelsedatum:1918-03-19
Dödsdatum:1999-10-03
Gravsatt:1999-11-02
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm