Rolf Leo Valdemar Bergqvist

Födelsedatum:1925-05-08
Dödsdatum:2016-02-17
Gravsatt:2016-08-19
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm