Elsa Ingeborg Andersson

Födelsedatum:1916-05-11
Dödsdatum:2004-04-16
Gravsatt:2004-04-29
Gravnummer:V C 87, 88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen