Björn Axel Gordon Bengtsson

Födelsedatum:1943-10-24
Dödsdatum:1970-07-07
Gravsatt:1970-07-14
Gravnummer:V C 93, 94, 95

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen