Erik Gustav Vilhelm Nygren

Födelsedatum:1923-07-18
Dödsdatum:1999-09-29
Gravsatt:1999-11-05
Gravnummer:Ö 06 1-2.A-D

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen