Åker-Länna församling

Bruksvägen 7
647 51 Åkers styckebruk

0159-348 40

aker-lanna.pastorat@svenskakyrkan.se

Cemeteries