ÅMÅLS FÖRSAMLING

BOX 8
66221 ÅMÅL

0532-607850

www.svenskakyrkan.se

Cemeteries