Landvetter Härryda pastorat

Idrottsvägen 8
43832 Landvetter

0704-10 71 28

maria.bjork2@svenskakyrkan.se

www.landvatterharryda.se

Cemeteries