Örnsköldsvik södra pastorat

Hampnäsvägen 36 C
89431 SJÄLEVAD

0660-594 25

sjalevads.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra

Cemeteries