Rödeby församling

Stationsvägen 38
373 42 Rödeby

0455-337740

rodeby.forsamling@svenskakyrkan.se

Cemeteries