Sävare församling

Sävare församlingshem
531 91 Vinninga

0510/50026

savare.forsamling@svenskakyrkan.se

Cemeteries