Nils Åke Abrahamsson

Date of birth:1936-09-24
Date of death:2021-07-22
Buried:2021-09-22
City:Halmstad

Find the cemetery / parish

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Snöstorps kyrkogård kvarter ML

Prästvägen 74
302 63 HALMSTAD