Södermöre pastorat

Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm

0480-770 400

sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Cemeteries