Södra Vi-Djursdala Församling

Norra Storgatan 23
59871 SÖDRA VI

0492-20735

www.svenskakyrkan.se/sodravi

Cemeteries