Stenkyrka kyrkogård

Stenkyrkovägen 30
471 93 KÅLLEKÄRR

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/tjorn

Areas