Karl Henning Tage Andersson

Date of birth:1927-11-18
Date of death:1986-03-14
Buried:1986-05-29
City:Värmdö

Find the cemetery / parish

Värmdö församling kyrkogårdsförvaltning

Värmdövägen 55-57
139 34 Värmdö

08-57400970

varmdo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.varmdoforsamling.se