Värö-Stråvalla församling

Värö 17
43265 VÄRÖBACKA

0340-660010

ann-kristin.karlsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se\varo

Cemeteries