Elsa Götilda Andersson

Födelsedatum:1925-07-09
Dödsdatum:1999-11-15
Gravsatt:2000-05-22

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åker-Länna församling

Bruksvägen 7
647 51 Åkers styckebruk

0159-348 40

aker-lanna.pastorat@svenskakyrkan.se

Åkers kyrkogård

Kyrkvägen
64751 Åkers styckebruk