David Emanuel Andersson

Födelsedatum:1900-11-24
Dödsdatum:1987-08-22
Gravsatt:1987-09-29
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 272, 273, 274

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem