Ernst Albin Agnedal

Födelsedatum:1898-07-08
Dödsdatum:1966-02-07
Gravsatt:1966-06-10
Ort:Linköping
Gravnummer:AK 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem