Johan " John" Andersson

Födelsedatum:1868-06-10
Dödsdatum:1953-03-01
Gravsatt:1953-03-08
Gravnummer:AK 160, 161

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem