Erik Johansson

Födelsedatum:1828-04-03
Dödsdatum:1907-09-25
Gravsatt:1907-10-04
Ort:Lillkyrka
Gravnummer:LI 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Lillkyrka Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem