Knut Edvard Andersson

Födelsedatum:1899-06-03
Dödsdatum:1987-02-28
Gravsatt:1987-05-15
Ort:Lillkyrka
Gravnummer:LI 72, 73, 74, 75

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Lillkyrka Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem