Albert Israel Hjelm

Födelsedatum:1889-07-02
Dödsdatum:1965-08-24
Gravsatt:1965-08-28
Ort:Östra Harg
Gravnummer:ÖH 178, 179, 180, 181

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem