Elvy Ester Henrietta Andersson

Födelsedatum:1913-06-01
Dödsdatum:1961-04-17
Gravsatt:1961-04-22
Ort:Anderstorp
Gravnummer:ÖH 269, 270, 271

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem