Gun-Britt Sofia Andersson

Östra Harg

1939-02-04 Födelsedatum
2021-09-25 Dödsdatum

Gravsatt: 2021-10-21

ÖH 261, 262

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats