Gustav Birger Emanuel Andersson

Östra Harg

1924-01-04 Födelsedatum
2015-01-11 Dödsdatum

Gravsatt: 2015-01-27

ÖH 54, 55

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats