Hans Andreas Tobias Bergsten

Mariedal

1982-10-25 Födelsedatum
1983-02-09 Dödsdatum

Gravsatt: 1983-02-16

ÖH 59

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem