Karl Göte Borg

Lantbrukare | Linghem

1925-05-07 Födelsedatum
2016-12-21 Dödsdatum

Gravsatt: 2017-04-21

ÖH 204, 205

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats