Karl Gunnar Andersson

Torpängen

1910-05-23 Födelsedatum
1969-03-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1969-04-27

ÖH 112, 113

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats