Karl Henrik Borg

Östra Harg

1972-04-07 Födelsedatum
2013-03-14 Dödsdatum

Gravsatt: 2013-10-25

ÖH 203

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem