Nils " Nisse" Claesson

Lantbrukare | Linköping

1905-04-16 Födelsedatum
1994-11-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1994-11-23

ÖH 199, 200

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats