Rut Amalia Ekström

Domkyrkoförs. Linköp

1913-03-03 Födelsedatum
1935-01-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1935-01-30

ÖH 170

Östra Harg Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Östra Harg Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem