Johan Peter Gustavsson

Hem.ägare | Skälv Västergård

1883-02-23 Födelsedatum
1946-08-27 Dödsdatum

Gravsatt: 1946-09-02

RY A:01 13

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem